BÉR ÉS BEVALLÁS
Bérszámfejtés kompromisszumok nélkül
TÁRGYI-ESZKÖZ
Nyilvántartás, könyvelés egyszerűen
FŐKÖNYV PROGRAM
Naprakész könyvelés gyorsan egyszerűen
SZÁMLA ÉS PÉNZTÁR
Számlák, pénzügyek naprakész nyilvántartása

HÍREK - INFORMÁCIÓK

2013. évi bérszámfejtési változások

1. Változások:

- Adóalap-kiegészítés teljesen megszűnik

- Szoc.hozzájárulás kedvezményeinek változása:
   Nettó munkabér megtartó kedvezmény:
   - 75 ezerig 16% (max.12 ezer)
   - 75 ezer feletti visszavonás: 20%
   - Tehát 135 ezernél "elfogy"
   - A kedvezmény nincs újabb elvárt béremeléshez kötve (a tavalyi béremelés miatt jár)

   Új kedvezmények (a teljesség igénye nélkül):
   - Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak után
   - Huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatottak után
   - Tartósan álláskereső személyek után
   - GYED,GYES,GYET folyósítását követően foglalkoztatottak után
   - ezek nem vehetők igénybe más szoc.hozz.kedvezményekkel együtt

   2011.évi CLVI.törvény 460§-463§: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100156.TV

- Minimálbér és garantált bérminimum 2013.évi összegei: 98.000 (órabér:564) és 114.000 (órabér:656)

- Nem biztosítottak és nyugdíjas vállalkozók fix összegű eü.szolgáltatási járuléka: 6.660 (napi:222)

- Nyugdíj-biztosítási járulék felső határa megszűnik

- Béren kívüli juttatások után marad 16% SZJA, de EHO változik: 14% (a számolás alapja továbbra is a juttatás 119%-a)

   1995.évi CXVII.törvény a személyi jövedelemadóról 69§-71§: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV

- Távolléti díj számítása változik!

   2012.évi I.törvény a munka törvénykönyvéről 148§: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV


2. Bérprogram beállításai:

- 8191 (Kedv.alap 75e forintig) - Nincs változás!
- 8192 (Kedv.alap 75e felett) - Havi maximuma: 60.000
- 9191 (Kedvezmény 75e forintig) - Százalék értéke: -16% (minusz)
- 9192 (Kedvezmény visszavonás) - Százalék értéke: 20%

- Az új szoc.hozzájárulás kedvezmények beállításához:
   Új jogcímek létrehozása szükséges:
   - Kedvezmény alap: Javasolt jogcímkód: 8201
      Másolással létrehozható 8191 jogcímből, és "Havi maximuma" 100.000 forint legyen
   - Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak felső határát a munkaórára arányosítani kell
      Ezért több 82xx jogcím is kellhet, ahol a "Havi maximuma" a megfelelően arányosított összeg
      (Például: 8202 - 36 órás foglalkoztatás - Havi max: 90.000)

   - Kedvezmények: Minden egyes kedvezménytípusra új jogcímet kell létrehozni! Javasolt jogcímkódok: 9201, 9202, ...
      (bizonyos kedvezmények maximalizált alapja a minimálbér 1,5 illetve kétszerese, ezekre szintén külön jogcímet kell létrehozni)
   Például:

Kód Név % Alapja
9201 Szakképzettséget nem igénylő munkakör -14,5 8201,8202,82...
9202 25 év alatti pályakezdő -27 8201,8202,82...
9203 25 év alatti NEM pályakezdő -14,5 8201,8202,82...
9204 55 év feletti kedvezmény -14,5 8201,8202,82...

- A minimálbér változás kapcsán beállítandók a megfelelő járulék jogcímeknél (2015,2016,9190) a "Min.járulék alap"
   (csak társas és egyéni vállalkozó foglalkoztatása esetén)

- Eü.szolgáltatási járulék jogcímnél beállítandó a havi illetve a napi megváltozott érték

- Nyugdíjjárulék jogcímnél törölni kell az "Éves maximuma van" beállítást

- Béren kívüli juttatások utáni EHO jogcímnél a százalékot át kell állítani

Az adóalap kiegészítés (nem)kezelését maga a bérprogram végzi, ezzel kapcsolatban beállításra nincs szükség. (4.41 verziótól)

A távolléti díj számítással kapcsolatban még további fejlesztés és tájékoztatás várható..