További beállítások 2012. évhez

*

1. Adóalap-kiegészítés számfejtése

A) Az adott havi bruttó kifizetés meghaladja a 202 ezer forintot:
Ebben az esetben a program automatikusan számolja az adóalap-kiegészítést (a meghaladó rész után)
(egyelőre göngyölt számítás nincs a programban, csak az adott havi kifizetést vizsgálja)

B) Nyilatkozat alapján kell adóalap-kiegészítést számfejteni:
Létre kell hozni egy "Adóalap-kiegészítés" jogcímet (javasoljuk a 8300 jogcímkódot),
amelynél csak az "Alap meghatározás" fülön kell beállítani, "Alapot növelő" jogcímnek a járandóság (1xxx) jogcímeket
Ezután a nyilatkozatot adó személyhez hozzá kell rendelni a fenti jogcímet, majd a nyilatkozattól függően:
- ha az egész összegre kéri a kiegészítést, akkor a hozzárendelt jogcím mértékét 100 százalékra kell állítani
- ha meghatározott összegre kéri, akkor a nyilatkozatban szereplő összeg 27 százalékát kell konkrét "Összeg"-ként beírni
   !!! változás 4.34.1 verziótól : a nyilatkozatban szerepő konkrét összeget kell beírni !!!
 

2. Társas és egyéni vállalkozó számfejtése

Ezen személyek "különös" számfejtési szabálya, hogy a levonandó illetve fizetendő járulékainak meghatározott minimum összege van.
Az előzetes tájékoztatással ellentétben, ezt a "Min.járulék alap" beállításával lehet megoldani. (Jogcím beállítás > Első fül)
Ezt a beállítást meg kell tenni:
- az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (2015,2016,2101) jogcímeknél, a minimálbér 150 százaléka
- a szociális hozzájárulási adó (9190) jogcímnél, a minimálbér 112,5 százaléka

Ezen felül a bérprogramban fontos a "Min.járulék alap" kezelésének beállítása !!!
- cég szinten: Rendszer > Cég karbantartás > Azonosítók fül -- itt a "Nincs használatban" beállítást kell választani
- az adott személynél (vállalkozó/tag): Személy karbantartás > Adózás és járulék fül -- itt a "Használatban" beállítást kell választani
- a többi személynél a "Cég szerinti" vagy a "Nincs használatban" beállítás kell hogy legyen !!!

Sajnos e törvényben a minimálbér meghatározás -szerintünk- nem pontos, tehát egyéni döntés, hogy itt a 93.000 vagy a 108.000 forintot tekintjük minimálbérnek. Kiegészítés ehhez a megállapításhoz:

1997. évi LXXX. törvény 4.§ s) bekezdés - Minimálbér:
1. a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege, és
2. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.
 

3. Szakképzési hozzájárulás számfejtése

Ez a beállítás nem kötelező, de többen kérdezték, hogy hogyan lehet megoldani, ezt az alábbiakban vázoljuk:
Létre kell hozni egy új jogcímet, javasoljuk a 9510 jogcímkód használatát. Az új jogcímnél az "Alap meghatározás" fülön kell beállítani, "Alapot növelő" jogcímnek a járandóság (1xxx) jogcímeket, amelyek után szakképzési hozzájárulást kell fizetni, valamint a jogcím mértékét 1,5 százalékra kell állítani. Természetesen az újonnan létrehozott jogcímet, minden személyekhez hozzá kell rendelni.
A szakképzési hozzájárulást már eddig is többen használták a programban, itt továbbra is használhatóak a korábbi beállítások.
 

4. START-kártyás foglalkoztatottak számfejtése

START-kártyáról általában:
Az új szabályok szerint a startkártya kedvezmény a szociális hozzájárulási adóból vehető igénybe, mint csökkentő tétel.
A kártya típusától, és az időszakától függően 7 vagy 17 vagy 27 százalék kedvezmény érvényesíthető. Az alapja továbbra is a végzettségtől függően maximálva van a minimálbér másfél illetve kétszeres összegében.
Érdekes lehet, hogy a kedvezmény összevonható-e a "Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezménnyel". Jelen szabály szerint a "sima" START nem, az csak önmagában érvényesíthető, viszont a PLUSZ, EXTRA, BÓNUSZ kártyák kedvezménye együttesen is érvényesíthető, méghozzá a szociális hozzájárulási adót meghaladó mértékben is!

Ezek értelmében, a program beállítása:
- Az eddig használt "Start járulék alapja" jogcímek (8001,8002) továbbra is használhatóak, a "Havi maximum" mező aktuális frissítésével (a minimálbér másfél illetve kétszerese)
- A kedvezmény számfejtésére pedig új jogcímeket kell felvenni:

Jogcím kódja és neve Alapját növelők Mértéke (%) *
9193 - Start kedvezmény 7% 8001 és 8002 -7 
9194 - Start kedvezmény 17% 8001 és 8002 -17 
9195 - Start kedvezmény 27% 8001 és 8002 -27 

* negatív értékek !

- Természetesen a megfelelő jogcímet hozzá kell rendelni a startkártyával rendelkező személy(ek)hez
- Valamint -ha volt- a régi start járulék jogcímeket le kell járatni
 

5. Jogcímek beállítása a 2012. évi kilépő adatlaphoz
 

Jogcím neve és kódja Beállítás
Összevont jövedelmek adója (3010,3020,...)  B20
Adóalap-kiegészítés alapja (7300 és 8300)  C15
Családi (adóalap) kedvezmény (8400)  C18
Súlyos fogy. kedvezménye (4210)  B21
Érdek-képviseleti tagdíj (2201)  B29,-C1
Külön adózó jövedelmek  A24 ... A27
Külön adózó jövedelmek adója  D24 ... D27

 

6. Az új "7xxx" jogcímek szerepe

Ezeket a jogcímeket a program automatikusan (minden beállítás nélkül) létrehozza.
Jelenleg két ilyen jogcímet használ a program:
- 7300 : Adóalap-kiegészítés alapja, amikor NEM nyilatkozat alapján (8300), hanem a havi határ meghaladása miatt keletkezik
- 7400 : Érvényesített családi adóalap kedvezmény - a 8400 jogcímen rögzítettből, az adott hónapban ténylegesen igénybe vehető
A két jogcímet azért érdemes felvenni a jogcímtörzsbe, hogy a listákon ne név nélkül (???) hozza, valamint a fent leírt kilépő adatlap sorát kell beírni a 7300 jogcímhez.
 

7. Hasznos linkek, az elvárt béremeléssel kapcsolatban

http://www.kormany.hu/hu/gyik/gyakran-ismetlodo-kerdesek-az-elvart-beremelesrol-es-a-berkompenzaciorol-adokedvezmenyrol


http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/modszertani-utmutato-es-ugyfelszolgalat-az-elvart-beremeles-vegrehajtasahoz

 

8. NAV - új adónemek és számlaszámok 2012.

http://nav.gov.hu/data/cms211097/szamla_20120112.pdf


Külön adónemekre kerültek a munkavállalóktól levont, illetve a vállalkozó saját maga után fizetendő járulékai!